- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1949

Imię:Władysław
Drugię imię:Andrzej
Nazwisko:Wolkenberg
Klasa:mat - fiz.
Wychowawca:prof. Józef Wójcicki
Data ur.:30 listopada 1931 r.
Miejsce ur.:Brześć nad Bugiem
Dawny adres:Częstochowa, ul. Czarneckiego 5 m 1
Kontakt:Obecny adres zamieszkania : 02 - 583 Warszawa, ul. Wołoska 51
tel : 22 - 6460877
adres mailowy: wolkenberg@neostrada. pl
Opis:Profesor na Politechnice Częstochowskiej i w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie.

Po maturze pracowałem rok w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych jako administrator a następnie w latach 1950 – 1956 studiowałem na Politechnice Częstochowskiej kończąc ją jako mgr inż. metalurg. W okresie 1956 – 1957 w ramach nakazu pracy pracowałem na stalowni w Hucie Baildon w Katowicach. A w latach 1957 – 1966 w Wojskowym Instytucie Łączności w Zegrzu. Tamże wykonałem badania i napisałem pracę doktorską obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1964r. W latach 1964 – 1969 byłem zatrudniony w Instytucie Tele i Radiotechnicznym w Warszawie. Od 1969r do chwili przejścia na emeryturę pracowałem w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie. W ITE wykonałem badania i napisałem pracę habilitacyjną obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w 1982r. W roku akademickim 1986 – 87 pracowałem w Algierii w Centre Universitaire w Blidzie. A od 1994r do przejścia na emeryturę w 2002r także na Politechnice Częstochowskiej jako profesor.
Moje zainteresowania naukowe to poczynając od badań stopnia zaczernienia płynnych żużli martenowskich, przez problemy świeżenia stali tlenem, elektrochemiczne źródła prądu, właściwości elektrochemiczne materiałów półprzewodnikowych, badania cienkich warstw metali, półprzewodników i dielektryków, badania właściwości transportowych epitaksjalnych warstw półprzewodnikowych i ostatnio badania właściwości magnetycznych i mechanicznych materiałów w postaci nanostruktur. W wyniku powstało kilka patentów, chyba z dwieście publikacji w czasopismach naukowych i kilka podręczników akademickich. Oczywiście byłem też promotorem wielu prac magisterskich i inżynierskich, doktoratów i recenzentem habilitacji.
Obecnie jestem na emeryturze i mieszkam w Warszawie przy ul. Wołoskiej 51, email: wolkenberg@neostrada.pl

Na zdjęciu pierwszy od lewej.

Po ukończeniu nauki na wydziale matematyczno - fizycznym w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego zdał egzamin dojrzałości. Świadectwo Dojrzałości otrzymał 12 maja 1949 r.

[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych