- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1965

Imię:Andrzej
Drugię imię:Wojciech
Nazwisko:Faracik
Klasa:IV B
Wychowawca:prof. Maria Grzywnowicz
Data ur.:10 grudnia 1947 r.
Miejsce ur.:Częstochowa
Dawny adres:Cz-wa,ul.Kopernika35/37m17
Kontakt:tel. 608684782
aw.faracik@gmail.com

Opis:1973 ukończ.Politechnika Częstochowska
mgr inż.mechanik-spawalnictwo.

1990 studia podyplomowe z organizacji i zarządzania

Praca zawodowa:
1973-1978 mistrz WKS w Hucie Częstoch.
1978-1990 kierownik WKS w PPZM Herby
1991-1996 Dyrektor Naczelny PPZM Herby (powołany po konkursie)
1996-1998 Prezes Zarzšdu Scrapena SA
2003 Pełnomocnik Wojewody Œlšskiego d/s prywatyzacji PRDM w Myszkowie
2004-2005 Prezes Zarz. Konst-Met Sp.zoo (powołany po konkursie)
2006-2007 Dyrektor Zakładu Konst-Met ISD Huta Częstochowa

2007-2008 Szef Produkcji Konstrukcji Metalowych w ISD Huta Częstochowa

2008-2009 Prezes Zarządu Spółki ISD Konstrukcje w Gdańsku

2009-nadal Z-ca Szefa Produkcji Stoczni Gdańsk S.A.
1991-2003 członek Rad Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa (Huta Szkła Rozalia w Radomsku, Huty Szkła w Cz. Polsrebro w Cz.Wutech K-ce.)


1985-1989 Poseł na Sejm IX Kad. /SD/

Wybrane wyróżnienia;
Medal za zasługi dla m.Częstochowy
Złota Odzn.za zasługi dla Woj.Częstoch.
Krzyż Kawalerski OOP
Odznaka Honorowa PCK
Odznaka Honorowa Sybiraka
Odznaka za zasługi dla Transportu Pryw.
Odznaka za zasługi dla LZS
Zasłużony Racjonalizator Produkcji
Wpis do Złotej Księgi Zasłużonych dla NOT
Nagrody w konkursach RW NOT w Cz-wie

--------------------------------------------------------------


ANDRZEJ WOJCIECH FARACIK- ŻYCIORYS

Po maturze kontynuował naukę na Politechnice Częstochowskiej w Wydziale Budowy Maszyn, uzyskując dyplom mgr inżyniera mechanika. Podczas pracy zawodowej poszerzał wykształcenie
kończąc między innymi: kurs pedagogiczny (1979); studium podyplomowe z organizacji i zarządzania (1990), studium dla kandydatów na członków rad nadzorczych (1991).
Posiada specjalizację zawodową inżyniera I stopnia w dziedzinie hutnictwa, nadaną przez Ministra Przemysłu. Jest także nauczycielem zawodu.
Przebył drogę zawodową od mistrza do dyrektora i prezesa zarządu.
Był mistrzem spawalni w Hucie Częstochowa, kierownikiem Wydziału Konstrukcji Stalowych w PPZM Herby, dyrektorem w PPZM Herby i w Zakładzie Konst-Met w Hucie Częstochowa.
Ponadto był prezesem zarządu w spółkach: Scrapena w Herbach; Konst-Met w Częstochowie;
ISD Konstrukcje w Gdańsku.
Pracując w PPZM Herby wprowadził po raz pierwszy w Polsce: technologię strzępienia złomu(1991),
kontenerowy system transportu złomu (1992); oraz opracował i wdrożył systemy motywacyjne w pozyskiwaniu i przerobie złomu. Współorganizował Ogólnopolskie Forum Recyklingu Samochodów przy PIAP w Warszawie.
Był w rezerwie kadrowej premiera RP oraz wojewodów: łódzkiego i śląskiego. Jako Pełnomocnik Wojewody Śląskiego przeprowadził prywatyzację Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Myszkowie (2004). Restrukturyzował i prywatyzował spółki: Huta Szkła Rozalia w Radomsku;
Polsrebro Agmet w Częstochowie i Częstochowskie Huty Szkła, będąc członkiem ich rad nadzorczych.
W latach 2007-2013 pracował w Stoczni Gdańskiej (m.in. na stanowisku z-cy szefa produkcji Stoczni) gdzie był współautorem programu restrukturyzacji stoczni, dla potrzeb Komisji Europejskiej oraz opracował i kierował uruchomieniem 3 nowych linii produkcyjnych : dźwigi okrętowe, zbiorniki wielkogabarytowe, wieże wiatrowe.
Andrzej Faracik jest autorem i współautorem ok.100 projektów technicznych i organizacyjnych,
1 wynalazku i 3 wzorów użytkowych. Za działalność tą otrzymał tytuł Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji oraz nagrody i wyróżnienia NOT i Ministra Przemysłu.
Pracę społeczną rozpoczął w czasie studiów w ZSP pełniąc różne funkcje w Radzie Wydziału BM
i Radzie Uczelnianej. Działalność społeczną prowadził także równolegle z pracą zawodową.
Najwięcej dokonań i sukcesów przyniosła praca w NOT-SITPH. Był prezesem zakładowego
koła NOT i członkiem zarządu Oddziału SITPH w Częstochowie. Założył pierwsze w woj. śląskim
gminne koło NOT (w Herbach). Za tą działalność został wyróżniony wpisem do Księgi Zasłużonych Działaczy NOT a także odznaczeniami SITPH i NOT.
Działalność polityczną prowadził będąc członkiem Stronnictwa Demokratycznego.
Ukoronowaniem aktywności politycznej była funkcja posła IX Kadencji Sejmu (1985-1989).
Był Sekretarzem Sejmu oraz pracował w komisjach: Przemysłu oraz Transportu, Żeglugi i Łączności.
Andrzej Faracik posiada wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń za zasługi dla miasta, województwa i kraju oraz różnych organizacji. Między innymi Krzyż Kawalerski OOP oraz tytuł Absolwenta Roku (2013) Politechniki Częstochowskiej.
Od 2014 roku jest na emeryturze.[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych