- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1914

Imię:Jerzy
Drugię imię:
Nazwisko:Bekier
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:2 grudnia 1898 r.
Miejsce ur.:Siemkowice
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:BEKIER JERZY(i898-i986),ksiądz, redaktor, działacz emigracyjny. Ur. 2 XII 1898 w Siemkowicach, pow. pajęczański. W 1914 ukończył Gimn. Męskie w Częst. W 1915 wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, święcenia kapłańskie otrzymał w 1921. Od 1923 wikariusz i prefekt w Wieruszowie, następnie zatrudniony w paraf, pw. św. Mikołaja w Kaliszu. Patron okręgu kaliskiego Stów. Młodzieży Poi. (SMP) i Stów. Żeńskiej Młodzieży Poi. „Szarotka" w Kaliszu, w 1926 budowniczy domu dla stowarzyszeń. W 1927—29 wydawca „Kaliskich Wiadomości Parafialnych". W 1929 przeniesiony na probostwo w Kokaninie, gdzie redagował „Wiadomości Parafii Kokanin". W 1930 rozpoczął studia na KUL; a w 1933 otrzymał stopień mgr. W 1936-38 proboszcz parafii Opatówek, od 1935 red. „Tygodnika Polskiego" i „Opatowskich Wiadomości Parafialnych". Założyciel Stronnictwa Narodowego i organizator Katolickiego Stów. Młodzieży Żeńskiej i Męskiej
w Opatówku. W1938 przeniesiony do Włocławka na stanowisko diecezjalnego dyr. Akcji Katolickiej w Diecezji Włocławskiej; mianowany asystentem kościelnym Katolickiego Stów. Młodzieży i Katolickiego Stów. Kobiet we Włocławku, dyr. Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i dyr. Caritasu. W okresie międzywojennym oficer i kapelan w rezerwie. Aresztowany z duchowieństwem włocławskim 7 XI1939. W 1940-45 przetrzymywany w obozie koncentracyjnym Dachau, gdzie prowadzono na nim badania. Po wyzwoleniu obozu spędził 3 lata we Francji, odbywając rekonwalescencję. Uzyskał w Tuluzie doktorat z prawa kanonicznego. W1948 wyjechał na misję do diecezji Tucuman w Argentynie; był budowniczym kościoła w Tucuman, fundatorem kaplicy dla Poi. Macierzy Szkolnej w La Granja w prowincji Kordoba. Twórca muzeum kościelno-etnograficznego, a także na prośbę prymasa Argentyny Muzeum Kościoła Argentyńskiego, którego był dyr. w 1969-79. Zm. 2 VII 1986 w Buenos Aires w Argentynie. Opracował wiele zbiorów wierszy i pieśni, autor komedii Sprawie służ (1933) oraz jasełek Wieczór gwiazdkowy, czyli najnowsza jasełka na role dziewczęce (1936).

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych