- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1939

Imię:Zbigniew
Drugię imię:
Nazwisko:Centkowski
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:1920 r.
Miejsce ur.:Kłomnice
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:Zbigniew Centkowski (1920—1978), mgr inżynier. Ur. 1 IX 1920 w Kłomnicach. Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza ukończył w 1939. Od października 1939 do stycznia 1945 uczył na tajnych kompletach w zakresie materiału gimnazjalnego i licealnego. Od 1945 r. studiował na Politechnice Śląskiej, lecz z powodu trudnych warunków materialnych przerwał studia i rozpoczął pracę w Kopalni „Wolność” w Krzyżatce. Otrzymawszy stypendium Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego powrócił na studia i ukończył je w 1951 r. dyplomem magistra nauk technicznych. Od 1948 r. pracował w hutnictwie:
początkowo w gliwickiej Hucie I Maja (gdzie był kierownikiem oddziału cieplnego, szefem utrzymania ruchu huty, wreszcie głównym mechanikiem), następnie (od 1952r. ) Hucie im. Lenina (gdzie był zastępcą kierownika zakładu energetycznego, kierownika siłowni, pierwszym zastępcą głównego energetyka, a w latach 1961—75 głównym energetykiem, zaś od 1975 r. głównym konstruktorem). Autor wielu patentów i projektów wynalazczych. Podkreślano jego pracowitość. zdolności organizacyjne i kierownicze. Od 1945 należał do Stowarzyszenia Elektryków Polskich, był wiceprezesem oddziału SEP w Nowej Hucie. Zm. 9 IV 1978, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SĘP oraz Srebrną i Złotą Odznaką Honorową NOT37.

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych