- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Absolwent Sienkiewicza
Rocznik 1895

Imię:Józef
Drugię imię:
Nazwisko:Mężnicki
Klasa:brak danych
Wychowawca:brak danych
Data ur.:14 marca 1876 r.
Miejsce ur.:Częstochowa
Dawny adres:brak danych
Kontakt:brak danych
Opis:Józef Mężnicki urodził się 14. marca 1876 roku w Częstochowie, w
rodzinie mieszczańskiej. Był synem Ludwika (1845-1935) i Teodory. Jego
ojciec brał udział w Powstaniu Styczniowym, później był długoletnim
radnym miasta Częstochowy, założycielem i członkiem zarządów szeregu
stowarzyszeń społecznych i gospodarczych, między innymi Towarzystwa
Kredytowego i Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego.
Józef Mężnicki naukę rozpoczął w rządowym gimnazjum rosyjskim w
Częstochowie (obecnie IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza).
W czwartej klasie, za kolportowanie książek o powstaniu listopadowym,
został wyrzucony z gimnazjum. W wyniku starań ojca pozwolono mu zdawać
egzamin końcowy w gimnazjum rządowym w Piotrkowie. Wstąpił do
Seminarium Duchownego we Włocławku. Po ukończeniu studiów Mężnicki
otrzymał 29. sierpnia 1899 roku święcenia kapłańskie na Jasnej Górze.
Niedługo potem został wikariuszem w Rozprzy pod Piotrkowem, a później
w Kole nad Wartą.
Na początku maja 1908 roku przeniesiono go do Częstochowy, gdzie objął
(na miejsce ks. Czackiego) funkcję wikariusza w kościele św. Zygmunta.
Proboszczem tej parafii był wówczas ks. kanonik Marian Fulman. Czas
wolny od obowiązków kościelnych ks. Józef Mężnicki poświęcał na
szeroką działalność społeczną, przede wszystkim na rozwój
spółdzielczości spożywców. Był współorganizatorem i opiekunem wielu
stowarzyszeń spożywczych na terenie miasta i najbliższej okolicy. Z
podziwu godną wytrwałością pomagał poszczególnym spółdzielniom w
prowadzeniu ich działalności gospodarczej, uczył prowadzenia ewidencji
księgowej i finansowej, jak również prowadził niezbędną korespondencję
z władzami i kontrahentami.
Należy wspomnieć, że w 1909 roku, w obrębie obecnych granic
Częstochowy działało 15 samodzielnych stowarzyszeń spożywców. Były to
jednostki małe, jednosklepowe, o słabym potencjale gospodarczym,
uniemożliwiającym im rozwój. We własnym zakresie organizowały zakupy
towarów i sprzedaż. Posiadały wybierany przez członków zarząd
Stowarzyszenia i własne fundusze. Borykały się jednak stale z dużymi
trudnościami finansowymi. Działając w pojedynkę stanowiły zbyt słaby
potencjał gospodarczy, nie dający większych perspektyw rozwojowych i
możliwości przetrwania na rynku.
Jednym z pierwszych zwolenników konsolidacji stowarzyszeń spożywczych
był ks. Józef Mężnicki, który, na konferencji zarządów 15 stowarzyszeń
z Częstochowy i 9 z okolic miejscowości w dniu 14. lutego 1909 roku,
doprowadził do powołania w Częstochowie Okręgowej Komisji Wspólnych
Zakupów. Podczas obrad Komisji został wybrany przewodniczącym.
Wspólna praca i korzyści wynikające z zakupów hurtowych po niższych
cenach zbliżyły zarządy poszczególnych spółdzielni i stopniowo
doprowadziły do likwidacji wzajemnych uprzedzeń i niechęci.
Uwieńczeniem współpracy było podjęcie uchwały na posiedzeniu Komisji
Wspólnych Zakupów w dniu 24. września 1911 roku o uruchomieniu
wspólnej piekarni zaopatrującej w pieczywo sklepy spożywcze.
Jednocześnie podjęto uchwałę o założeniu w Częstochowie spółdzielni
pod nazwą "Nasza Piekarnia". Członkami założycielami nowej spółdzielni
zostało 8 stowarzyszeń spożywczych z Częstochowy oraz Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe.
Zarząd nowej spółdzielni, przy współpracy z ks. Józefem Mężnickim,
zdołał uzyskać kredyt pod koniec czerwca 1912 roku na nabycie
nieruchomości przy ul. Stradomskiej 6 (obecnie 1 Maja 6, mieści się tu
główna siedziba Społem). Przekazanie piekarni do produkcji odbyło się
23. listopada 1913 roku.
Ks. Józef Mężnicki, w czasie swojego pobytu w Częstochowie, brał
również udział w innych przedsięwzięciach natury społecznej: był
członkiem zarządu Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan,
patronował Stowarzyszeniu Rzemieślniczo-Przemysłowemu, a w latach
1910-1913 był kapelanem Ochotniczej Straży Ogniowej w Częstochowie.
Po zakończeniu pierwszego etapu konsolidacji spółdzielczości
częstochowskiej, ks. Józef Mężnicki opuścił swe rodzinne miasto. W
połowie czerwca 1913 roku, przeniesiony został przez władze kościelne
do miejscowości Rajsko koło Kalisza, gdzie został administratorem
miejscowej parafii. Rajsko zawdzięcza ks. Mężnickiemu wybudowanie domu
spółdzielczego i domu ludowego oraz odnowienie zabytkowego kościoła.
Na początku lat trzydziestych został proboszczem parafii w Kole nad
Wartą. Wybudował tam duży dom parafialny. W tym okresie został
mianowany honorowym kanonikiem Kolegiaty Kaliskiej oraz dziekanem.
26. sierpnia 1940 roku został aresztowany i osadzony w obozie
przejściowym w Szczeglinie, a następnie przeniesiony 29. sierpnia 1940
roku do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Tam, zaraz przy
wejściu do obozu, został przez esesmanów pobity. Był poniewierany przy
ćwiczeniach i "sportach" obozowych, których nie mógł dokładnie
wykonać, prześladowany przez blokowego. Zmarł 11. listopada 1940 roku.
Dzieło Księdza Józefa Mężnickiego jest kontynuowane przez kolejne
pokolenia działaczy i pracowników Społem Powszechnej Spółdzielni
Spożywców Jedność w Częstochowie. Spółdzielnia prowadzi działalność w
zakresie handlu detalicznego, hurtowego, produkcji oraz usług. Handel
detaliczny prowadzony jest w 63 placówkach, z których 60
zlokalizowanych jest w Częstochowie, 1 w Blachowni, a 2 w Kłobucku. 20
placówek wpisanych jest do Społemowskiej sieci placówek tylu Lux i Lux
mini.
Działalność produkcyjna Spółdzielni prowadzona jest w 2 piekarniach, 1
ciastkarni, 1 zakładzie garmażeryjnym. Zakłady produkują bogaty
asortyment wyrobów, za które otrzymują szereg prestiżowych wyróżnień,
certyfikatów i nagród. Działalność usługowa Społem PSS Jedność
prowadzona jest w Ośrodku Praktyczna Pani, który świadczy
profesjonalne usługi w zakresie fryzjerstwa i kosmetyki. Ośrodek
Praktyczna Pani prowadzi również wypożyczalnię sprzętu gospodarstwa
domowego.

Autor biogramu - Jerzy Mucha

[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych