- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

ZJAZD

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 04.10.2007 09:23:00

Koleżanki i Koledzy
S i e n k i e w i c z a c y


W życiu naszej wspólnej szkoły zbliża się ważny jubileusz – 140-lecie istnienia częstochowskiego Gimnazjum i Liceum,
od 90 lat znanego jako popularny “Sienkiewicz”.
Kiedy w 1995 roku świętowaliśmy 80-lecie Szkoły, obiecywaliśmy spotkać się po raz kolejny. Licząc od
1867 roku, okrągła rocznica zamknie się w roku 2007.

Wspólnie, Dyrekcja, grono pedagogiczne i obecni uczniowie oraz Towarzystwo Wychowanków i Przyjaciół “Sienkiewicza” rozpoczynamy przygotowanie do organizacji
z j a z d u a b s o l w e n t ó w
w czerwcu 2007 roku.

Oczekujemy wsparcia i pomocy w naszych działaniach,
a głównie w organizacji spotkania pokoleń “Sienkiewiczaków”.

Spotkanie absolwentów,
związane z organizacją uroczystości jubileuszowych
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza, odbędzie się w budynku Szkoły
dnia 21 czerwca (środa) 2006 r. o godz. 18.3o
( w dawnej sali gimnastycznej).

Zapraszamy

Towarzystwo Wychowanków i Przyjaciół IV Liceum Ogólnokształcącego
Gimazjum i Liceum im. H.Sienkiewicza im. H.Sienkiewicza w Częstochowie
w Częstochowie

Janusz Jadczyk – prezes Marian Jaszewski - dyrektor


[Komentarze (3)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych