- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Zmarł Andrzej Szczepański - matura 1963

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 07.05.2014 17:42:31

Nekrolog z Gazety Wyborczej z 9 maja 2014 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Nekrolog z Gazety Wyborczej z 9 maja 2014 r.

Andrzej Szczepański - pierwszy od lewej
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Andrzej Szczepański - pierwszy od lewej

Andrzej Szczepański z córką
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Andrzej Szczepański z córką

Zmarł nagle 10 lutego 2014 roku w wieku 67 lat. Pogrzeb odbędzie sie w sobotę 10 maja na cmentarzu Św. Rocha w Częstochowie.


Biogram przygotował Marian Głowacki

Andrzej Szczepański ( 1947 - 2014 )

Doktor inżynier mechanik, naukowiec i technik, historyk i krajoznawca, Urodził się w 1946 r. w Częstochowie, pochodził z zasiedziałej rodziny częstochowskiej, mieszkał na ulicy Siedmiu Kamienic pod samą Jasną Górą i uczęszczał do najstarszego liceum im. Henryka Sienkiewicza, które ukończył w
1963r.
Dyplom magistra inżyniera zdobył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Częstochowskiej w 1969 roku, a w 1978 roku uzyskał doktorat nauk technicznych w zakresie materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałowej. Od czasu zdobycia magisterium aż do 1990 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej. Równocześnie pracował w Zakładach Samochodowych POLMO w Praszce.
W 1981 roku otrzymał stypendium na studia podoktoranckie na politechnice w Kopenhadze w Danii. Zmierzał do habilitacji, ale szyki pomieszało mu wprowadzenie stanu wojennego.
W okresie pracy naukowo-dydaktycznej w Polsce poprowadził bądź recenzował 50 prac magisterskich oraz kształcił nauczycieli szkół technicznych. W pracy naukowej koncentrował się głównie na materiałoznawstwie i układach transportu wewnętrznego w zakładzie.
Po zakończeniu studiów, kontynuował zainteresowania turystyczne i krajoznawcze. Po uzyskaniu uprawnień terenowego przewodnika turystycznego, od 1981 do 1985 roku pełnił obowiązki Prezesa Koła Przewodnickiego przy Oddziale Miejskim PTTK w Częstochowie. W 1985 awansował na stanowisko Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Przewodnickiej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Częstochowie.
W 1989 r. z jego inicjatywy przez WKPZW PTTK uchwalony został regulamin zdobycia uprawnień Przewodnika Jurajskiego oraz wzór odznaki.
Pierwsze uprawnienia Przewodnika Jurajskiego na Jurę Krakowsko-Wieluńską
obejmujące teren wchodzący w skład ówczesnych województw: częstochowskiego, krakowskiego, katowickiego i sieradzkiego uzyskało 14
przewodników. Legitymację Nr.1. otrzymał inicjator, Andrzej Szczepański.
Uprawnienia te i odznaka istnieją do dziś z uwzględnieniem reformy terytorialnej.
Od 1984 r. do wyjazdu do USA, Andrzej Szczepański pełnił funkcje Prezesa Oddziału Akademickiego PTTK obejmującego Politechnikę i WSP w Częstochowie.Uczestniczył w corocznej organizacji kursów oraz brał bezpośredni udział w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na Organizatorów Turystyki wśród studentów obu uczelni.
Był autorem książek turystycznych: "75-lecie PTTK w Częstochowie" (1983) oraz "Zarys turystyki w Częstochowie na tle dziejów polskiego krajoznawstwa" (1984) i wielu artykułów o tematyce turystycznej.
Od 1909 r. był członkiem częstochowskiego Towarzystwa Naukowego.
Po wyjeździe w 1990 do USA, związał się z tym miastem przez kolejne ćwierćwiecze. Po osiedleniu się tu, podjął pracę w nieistniejącym już zakładzie AmpolTool w Trevose, jako programista i twórca prototypów, przy produkcji części do urządzeń dla lotnictwa i przemysłu kosmicznego. W 1997 r. uzyskał dyplom programisty obrabiarek sterowanych numerycznie w Berkeley Education& Training Center w Filadelfii i wrócił do pracy pedagogicznej. Wykorzystując swoją wiedzę naukową i doświadczenie zdobyte w pracy w przemyśle, uczył studentów na uniwersytetach Widenera w Chester i Rutgers w Camden oraz w CCP w Filadelfii.
Niedługo po osiedleniu się w Filadelfii, poproszony o wykład na temat skarbca klasztoru paulińskiego na Jasnej Górze, w ramach odczytów w Polskim Uniwersytecie Ludowym , co odnotowano w Kronice Filadelfii. Wkrótce potem z całą pasją zabrał się do opracowania polskiego przewodnika po Filadelfii.
Od roku 1999 do 2005, w lokalnym miesięczniku „Teraz", wydrukował ponad 30 artykułów pod wspólnym tytułem "Filadelfia, Filadelfia". Równocześnie udzielał się dziennikarsko w programie radiowym "Kalejdoskop polonijny". Każdy artykuł zamykał wezwaniem do czytelników o uzupełnianie wiadomości o polonicach.
Szybko awansował na przywódcę nowej Polonii w Filadelfii. W latach 1994-1996 był prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej, skupiającym w swoich szeregach nową, posolidarnościową emigrację. W roku 2000 pojawiła się inicjatywa zawiązania Fundacji „USA Polonia 2000". Andrzej Szczepański był współorganizatorem fundacji i został jej pierwszym prezesem. Od roku 2006 pracował dodatkowo w Instytucie Pinkowskiego, przekształconego w 2009 roku w Fundację „The Poles in America", gdzie prowadził internetowy informator, głównie wykorzystując dane z informatora encyklopedyczego ks. Franciszka Bolka (1943) i wydawnictwa "Who’sWho in PolishAmerica" z 1996. Informator liczy obecnie 9 tysięcy nazwisk.
Zmarł nagle 10 lutego 2014 roku w wieku 67 lat. Zasłabł w budynku Community College of Philadelphia (CCP), w drodze na wykłady. Zgon stwierdzono po przewiezieniu go do pobliskiego HahnemannHospital.

[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych