- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Ryszard Czoch - wspomnienie

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 08.05.2009 18:06:08

Życie  6 maja 2009 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie 6 maja 2009 r.

Ćzęstochowskie Życie w numerze z dnia 6 maja 2009 roku zamieściło wspomnienie o tragicznie zmarłym absolwencie z 1960 roku profesorze Ryszardzie Czochu.
A opto wersja elektroniczna wspomnienia.

Urodził się 11 grudnia 1942 roku w Przystajni. Jego ojciec Bolesław zatrudniony był jako pracownik umysłowy w Kopalni Rud Żelaza " Czesław ". Matka Stefania z domu Jelonek prowadziła dom.
W roku 1949 rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Pankach, potem uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Przystajni, a następnie do Szkoły Podstawowej Nr 11 w Częstochowie, którą ukończył 23 czerwca 1956 r. W latach 1956 – 1960 był uczniem w Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Świadectwo dojrzałości otrzymał 4 czerwca 1960 roku.
Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje przebiegały następująco: mgr inż. na Wydziale Łączności Politechniki Wrocławskiej . w zakresie radiotechniki – 1966 r.; dr inż. – 1974 r.; dr hab. inż. – 1992 r.; specjalność naukowa - Telekomunikacja, Technika Mikrofalowa, Spektrometria EPR. Głównym obszarem zainteresowań naukowych była spektrometria Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR), w szczególności konstrukcja aparatury, analiza zniekształceń i błędów systematycznych związanych z pomiarami i rejestracją widm EPR, nowe metody pomiarowe, impulsowa spektrometria EPR. Prowadził również prace dotyczące konstrukcji układów mikrofalowych, opracowania oscylatorów mikrofalowych z sumowaniem mocy, miernictwa mikrofalowego i zastosowań mikrofal w nauce, medycynie i w przemyśle.
Był dr hab. inż. Na Politechnice Wrocławskiej i profesorem na Wydziale Informatyki WSM w Legnicy. Pod jego kierunkiem przeprowadzono rozprawy habilitacyjne.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1998 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał również prestiżowa nagrodę : „ Zawsze solidarni ”. Ponadto był odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej.; nagrodą: zespołową MNSWiT ( 1969 r. i w 1976 r. ); a także otrzymał nagrodę MEN za monografię (1990 r. ). W roku 1987 przyznano mu Złoty Krzyż Zasługi.
Był współautorem książki „Instrumental Effects in Homodyne Electron Paramagnetic Resonance Spectrometers “ ( PWN/Ellis Horwood Ltd., Warszawa/Cichester, 1989 ).
Przez dwie kadencje pełnił funkcje Przewodniczącego Senackiej Komisji do Spraw Pracowniczych. Od roku 1980 był członkiem International EPR Society
Był redaktorem „ Księgi Jubileuszowej 50 – lecia Politechniki Wrocławskiej 1945 – 1995 ” wydanej przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej. W środowisku . wrocławskim Ryszard Czoch znany był z przygotowywania i opracowywania wystaw. Między innymi zorganizował wystawę upamiętniającą trud osiągnięć naukowców uczelni lwowskich. Miał olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu historycznych wystaw. Organizował takie ekspozycje jak : „O wolność, Całość i Niepodległość ” (1988) - związaną z 70-leciem odzyskania niepodległości, „ Od "nieagresji" do "przyjaźni" 23 sierpnia 1939 - 28 września 1939 ” (1989, 1999, 2000), „Pamiętajmy o tym! ” 1945-1948 ” (1998) oraz "Na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos" (2000).
W roku 1991 Ryszard Czoch podjął po raz pierwszy trud udokumentowania tradycji akademickich Lwowa i kaźni tamtejszych profesorów. Kolejną wystawę „ Głowy elewacji gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej" przygotował w marcu 2003 roku, a następnie w listopadzie tego samego roku wystawę pt : "Dostojeństwem uczelni wyższych jest ...."
Zginął w niedzielę palmową 5 kwietnia 2009 roku. Pochowany został na cmentarzu we Wrocławiu.


[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych