- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Chwalba Andrzej

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 23.08.2005 14:13:02

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Śpiewa wraz z Katarzyna Suską ( wychowanka LO Sienkiewicza )
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Śpiewa wraz z Katarzyna Suską ( wychowanka LO Sienkiewicza )

GW 12-13.04.2008
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
GW 12-13.04.2008

Gazeta Wyborcza 12 maja 2009 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Gazeta Wyborcza 12 maja 2009 r.

Życie 22 - 24 .05.2009
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Życie 22 - 24 .05.2009

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Chwalba Andrzej
Urodził się 11 grudnia 1949 roku w Częstochowie. Syn Wacława i Janiny z domu Ginał. Pochodzi z rodziny inteligenckiej. W szkole podstawowej uczył się w latach 1956 – 1963. Następnie uczęszczał do LO im. K. Świerczewskiego. 26 sierpnia 1972 ukończył Uniwersytet Jagielloński na wydziale Filozoficzno – Historycznym w Krakowie i uzyskał stopień magistra historii. W Częstochowie mieszkał na ul Jasnogórskiej 41.
11 czerwca 1972 r. złożył podanie o przyjęcie do LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie w charakterze nauczyciela historii i w tym samym roku od 1 września rozpoczął nauczanie. W 1974 roku dodatkowo został zatrudniony w III LO im. Wł. Broniewskiego w Częstochowie.
24 maja 1975 r. ówczesny Inspektor Szkolny Baranowski napisał taką oto opinię o Andrzeju Chwalbie : „ ...w zawodzie nauczyciela pracuje trzeci rok. Jest pracowitym, dobrze poznał program nauczania historii. Do lekcji przygotowuje się bardzo starannie, w jej trakcie stawia pytania, Zmusza młodzież do intensywnego myślenia. W umiejętny sposób i z pełnym zrozumieniem wprowadza nowe pojęcia, eksponuje elementy patriotyczne i wychowawcze...”
W dalszej części swej kariery pedagogicznej 1 stycznia 1977 roku przeszedł, jako pracownik naukowy na Uniwersytet Jagieloński.
Tutaj jest jednym z najznakomitszych profesorów tej uczelni

Dyscypliny KBN: nauki historyczne .

Specjalności: historia Polski i Europy

Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: - Instytut Historii UJ
- Uniwersytet Jagielloński - Prorektor


Rozprawa habilitacyjna: - Socjaliści polscy wobec kultu religijnego (do roku 1914), Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1990
Promotor przewodów doktorskich: - 1997: Albania w latach 1920-1924 - aparat państwowy i jego funkcjonowanie, Czekalski Tadeusz;
- 2000: Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowiska, Kałwa Dobrochna;
- 2001: Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie Czechosłowacji, Polski i Węgier w prasie lat 1949-1953, Szymanowski Maciej;
- 2002: Francja i Europa doby Restauracji i Monarchii Lipcowej w oczach ówczesnych Francuzów, Korkuć Jolanta;
- 2003: Duszpasterstwo akademickie Krakowa po II wojnie światowej, Jarkiewicz Katarzyna;
- 2004: Życie prywatne w Krakowie 1945-1989, Klich Barbara;

kierowane prace naukowo badawcze: - 1998-1999: Kobieta aktywna w Polsce międzywojennej. Dylematy środowisk kobiecych;

Pro Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, rodowity częstochowianin,
śpiewał z Katarzyną Suską, solistką Opery Narodowej w Warszawie, słynny duet z “Trawiaty”.

[Komentarze (3)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych