- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Sukces absolwentów z jednej klasy Leszczyny Izabeli i Grzegorza Sztolcmana

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 23.10.2007 18:42:26

Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Kliknij aby powiekszyc zdjecie


Gazeta Wyborcza
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza 27.10.2007 r.
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Gazeta Wyborcza 27.10.2007 r.

Nasi absolwenci z roku 1981 - Izabela Leszczyna i Grzegorz Sztolcman zostali wybrana do Sejmu w wyborach w dniu 21 października 2007 roku. To wielki absolwentów, sukces w pewnym sensie i szkoły.
Składamy gratulacje. Życzymy sukcesów!!

Izabela Leszczyna

Wykształcenie: wyższe dzienne – Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny
Kierunek – filologia polska
Rok ukończenia – 1989
Studia podyplomowe:
1995 – studia podyplomowe Filozofia i etyka – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
1997 - studia podyplomowe Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie – Uniwersytet Gdański
1999 - studia podyplomowe Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
2005 - studia podyplomowe Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 001:2000 - Uniwersytet Jagielloński
2005 - certyfikat Asystenta Jakości wydany przez Poskie Centrum Badań i Certyfikacji - członka rzeczywistego European Organization for Quality (EOQ)
Praca zawodowa:
1990- 1996 – nauczyciel języka polskiego w SP nr 50 w Częstochowie
1996 – dotąd – nauczyciel konsultant w RODN „WOM” w Częstochowie, tu:
1996 – 1998 - praca w Wojewódzkim Zespole ds. Integracji Europejskiej powołanym przez Kuratora Oświaty w celu wspierania i koordynowania działalności Szkolnych Klubów Europejskich(wiceprzewodnicząca)
1997- opracowanie autorskiego, pierwszego w byłym województwie częstochowskim programu kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli (wspólnie z konsultantami Pracowni Diagnozy i Pomiaru Dydaktycznego „WOM”)
1998 – 2000 - opracowanie koncepcji wojewódzkich badań osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej
1999 – 2000 opracowanie i realizacja programu - adresowanego do kierowniczej kadry oświatowej i doradców metodycznych - przygotowującego do wdrożenia reformy systemu edukacyjnego; program obejmował analizę Podstawy programowej kształcenia ogólnego, wybór i ewaluację programów nauczania, nowy system oceniania, w tym ocenianie wspierające, projektowanie dydaktyczne, w tym planowanie wynikowe
2000 – dotąd - praca w ramach projektu powołania do życia sieci liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, opracowanie programu, organizacja i realizacja szkoleń dla liderów
2001 - nawiązanie współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji egzaminatorów
2002 - udział w pracy Zespołu Koordynującego VI Ogólnopolskiej Konferencji Diagnozy Edukacyjnej w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
2002-2005 - udział w międzynarodowym projekcie Valint w ramach programu Sokrates Commenius 2.1 dotyczącym wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły
2003 - udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Ocenianie wewnątrzszkolne w gimnazjum” koordynowanym przez CODN
2003 – 2006 - wspieranie rad pedagogicznych i dyrektorów w zakresie analizy i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych oraz projektowania w oparciu o nie działań doskonalących lub naprawczych oraz planowania rozwoju i konstruowania programów rozwoju szkoły
2004 – 2005 – praca nad projektem edukacyjnym z zakresu przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, raportowania i wykorzystywania standardów oceny jakości pracy szkoły do działań projakościowych
2005 – przygotowanie i realizacja programu konsultacji dla szkół biorących udział w projekcie Śląska Szkoła Jakości
2006 – udział w ogólnopolskim projekcie „Edukacyjna wartość dodana”

od listopada 2006 r. - radna Miasta Częstochowy, Przewodniczącą Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodnicząca Komisji Edukacji

Prywatnie:
• mama Kasi – studentki II roku psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie
• lubi poezję, jazdę samochodem i weekendy na wsi, pisze bloga na swojej stronie internetowej

Grzegorz Sztolcman tak pisze o sobie :

Nazywam się Sztolcman Grzegorz urodziłem się w Częstochowie dnia 23.05.1962 . Obecnie zamieszkały w Częstochowie przy ulicy Teligi 21.

Od urodzenia jestem związany z Częstochową .Pochodzę z rodziny wielodzietnej .Mój najstarszy brat Marek Sztolcman zmarł w 2002 r- był Wicewojewodą Śląskim .Mam jeszcze dwóch braci Jacka i Stanisława prowadzących firmę budownictwa drogowego oraz siostrę Magdalenę z wyższym wykształceniem ekonomicznym.

Ukończyłem IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, a następnie Studia Medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1988 r pracuję w szpitalu im. dr L. Rydygiera w Częstochowie. Szpital ten jest moim miejscem pracy do dziś ,tutaj zdobyłem Specjalizację II stopnia z Chirurgii Ogólnej oraz podspecjalizację z Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii.

Od 01.11.2003 jestem Dyrektorem ds. Lecznictwa Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie w skład którego wchodzi między innymi Szpital im. dr L.Rydygiera. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki z Mikrochirurgią nie porzuciłem ponieważ udaje mi się skutecznie łączyć obowiązki administracyjne z medycznymi
[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych