- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Sukces absolwentów z jednej klasy Leszczyny Izabeli i Grzegorza Sztolcmana

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 23.10.2007 18:42:26

Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza


Gazeta Wyborcza 27.10.2007 r.
Gazeta Wyborcza 27.10.2007 r.


Nasi absolwenci z roku 1981 - Izabela Leszczyna i Grzegorz Sztolcman zostali wybrana do Sejmu w wyborach w dniu 21 października 2007 roku. To wielki absolwentów, sukces w pewnym sensie i szkoły.
Składamy gratulacje. Życzymy sukcesów!!

Izabela Leszczyna

Wykształcenie: wyższe dzienne – Uniwersytet Jagielloński
Wydział Filologiczny
Kierunek – filologia polska
Rok ukończenia – 1989
Studia podyplomowe:
1995 – studia podyplomowe Filozofia i etyka – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
1997 - studia podyplomowe Pomiar dydaktyczny i egzaminowanie – Uniwersytet Gdański
1999 - studia podyplomowe Konstruowanie i ewaluacja programów nauczania – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
2005 - studia podyplomowe Zarządzanie jakością w organizacjach wg normy ISO 001:2000 - Uniwersytet Jagielloński
2005 - certyfikat Asystenta Jakości wydany przez Poskie Centrum Badań i Certyfikacji - członka rzeczywistego European Organization for Quality (EOQ)
Praca zawodowa:
1990- 1996 – nauczyciel języka polskiego w SP nr 50 w Częstochowie
1996 – dotąd – nauczyciel konsultant w RODN „WOM” w Częstochowie, tu:
1996 – 1998 - praca w Wojewódzkim Zespole ds. Integracji Europejskiej powołanym przez Kuratora Oświaty w celu wspierania i koordynowania działalności Szkolnych Klubów Europejskich(wiceprzewodnicząca)
1997- opracowanie autorskiego, pierwszego w byłym województwie częstochowskim programu kursu z zakresu pomiaru dydaktycznego dla nauczycieli (wspólnie z konsultantami Pracowni Diagnozy i Pomiaru Dydaktycznego „WOM”)
1998 – 2000 - opracowanie koncepcji wojewódzkich badań osiągnięć edukacyjnych uczniów z języka polskiego w liceum, gimnazjum i szkole podstawowej
1999 – 2000 opracowanie i realizacja programu - adresowanego do kierowniczej kadry oświatowej i doradców metodycznych - przygotowującego do wdrożenia reformy systemu edukacyjnego; program obejmował analizę Podstawy programowej kształcenia ogólnego, wybór i ewaluację programów nauczania, nowy system oceniania, w tym ocenianie wspierające, projektowanie dydaktyczne, w tym planowanie wynikowe
2000 – dotąd - praca w ramach projektu powołania do życia sieci liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, opracowanie programu, organizacja i realizacja szkoleń dla liderów
2001 - nawiązanie współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie w zakresie przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji egzaminatorów
2002 - udział w pracy Zespołu Koordynującego VI Ogólnopolskiej Konferencji Diagnozy Edukacyjnej w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego
2002-2005 - udział w międzynarodowym projekcie Valint w ramach programu Sokrates Commenius 2.1 dotyczącym wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły
2003 - udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Ocenianie wewnątrzszkolne w gimnazjum” koordynowanym przez CODN
2003 – 2006 - wspieranie rad pedagogicznych i dyrektorów w zakresie analizy i wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych oraz projektowania w oparciu o nie działań doskonalących lub naprawczych oraz planowania rozwoju i konstruowania programów rozwoju szkoły
2004 – 2005 – praca nad projektem edukacyjnym z zakresu przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły, raportowania i wykorzystywania standardów oceny jakości pracy szkoły do działań projakościowych
2005 – przygotowanie i realizacja programu konsultacji dla szkół biorących udział w projekcie Śląska Szkoła Jakości
2006 – udział w ogólnopolskim projekcie „Edukacyjna wartość dodana”

od listopada 2006 r. - radna Miasta Częstochowy, Przewodniczącą Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, Przewodnicząca Komisji Edukacji

Prywatnie:
• mama Kasi – studentki II roku psychologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie
• lubi poezję, jazdę samochodem i weekendy na wsi, pisze bloga na swojej stronie internetowej

Grzegorz Sztolcman tak pisze o sobie :

Nazywam się Sztolcman Grzegorz urodziłem się w Częstochowie dnia 23.05.1962 . Obecnie zamieszkały w Częstochowie przy ulicy Teligi 21.

Od urodzenia jestem związany z Częstochową .Pochodzę z rodziny wielodzietnej .Mój najstarszy brat Marek Sztolcman zmarł w 2002 r- był Wicewojewodą Śląskim .Mam jeszcze dwóch braci Jacka i Stanisława prowadzących firmę budownictwa drogowego oraz siostrę Magdalenę z wyższym wykształceniem ekonomicznym.

Ukończyłem IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, a następnie Studia Medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1988 r pracuję w szpitalu im. dr L. Rydygiera w Częstochowie. Szpital ten jest moim miejscem pracy do dziś ,tutaj zdobyłem Specjalizację II stopnia z Chirurgii Ogólnej oraz podspecjalizację z Chirurgii Ręki i Mikrochirurgii.

Od 01.11.2003 jestem Dyrektorem ds. Lecznictwa Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie w skład którego wchodzi między innymi Szpital im. dr L.Rydygiera. Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki z Mikrochirurgią nie porzuciłem ponieważ udaje mi się skutecznie łączyć obowiązki administracyjne z medycznymi
[Komentarze (1)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych