- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Tytuł DOKTORA HONNORIC CAUSA DLA PROF. WŁOCHOWICZA !!

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 10.10.2007 22:54:37

Z największa duma i radościa pragne donieść, że nasz absolwent z 1949 roku Profesor Włochowicz 8 października 2007 roku o godzinie 11.00 otrzymał tytuł DOKTORA HONNORIC CAUSA Politechniki Łódzkiej.
Serdecznie gratulujemy !!
Tym milsza jest to informacja, bo dotyczy absolwenta z Naszej Szkoły.

Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Włochowicz
Dyscypliny KBN: włókiennictwo
Specjalności: fizyka włókna (polimerów), nauka o włóknie
Miejsca pracy, zajmowane stanowiska, pełnione funkcje: - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych - Przewodniczący Rady Naukowej
- Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH
- Komitet Krystalografii PAN - Członek
- Sekcja VI - Nauk Technicznych CKdsSiT - Członek
Promotor przewodów doktorskich: - 1991: Badania struktury nadcząstkowej włókien poliamidowych i polipropylenowych barwionych w masie pigmentami organicznymi, Broda Jan;
- 1991: Wpływ rodzaju paków i sposobów ich obróbki na warunki wytwarzania i wybrane właściwości izotropowych włókien prekursorowych, Handzlik Stanisław;
- 1995: Identyfikacja włókien po destrukcyjnym działaniu podwyższonej temperatury, Wąs-Gubała Jolanta;
- 1995: Wpływ warunków ekologicznych na wybrane własności okrywy włosowej owiec polskich, Pielesz Anna;
- 1996: Modyfikacja fizyczna poliolefinowych włókien kapilarnych przeznaczonych do separacji gazów, Twarowska-Schmidt Krystyna;
- 1997: Badania struktury nadcząsteczkowej jonomerów styren-akrylan Co(II), Ni(II), Zn(II) metodami rentgenowskimi, Ślusarczyk Czesław;
- 1997: Badanie zmian struktury nadcząsteczkowej poliamidu 6.10 w procesie ogrzewania, Tomaszewski Wacław;
- 1997: Rentgenowskie badania lamelarnego uporządkowania makromolekuł polifosforanów alkilenowych, Kwiatkowski Ryszard;
- 2000: Badania zmian zachodzących w strukturze keratyny wełny owczej w czasie odrostu i pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych, Biniaś Włodzimierz;
- 2001: Struktura nadcząsteczkowa włókien polipropylenowych modyfikowanych elastomerami, Fabia Janusz;
- 2001: Właściwości poliolefinowych włókien elektroprzewodzacych na bazie polianiliny, Fryczkowski Ryszard;
- 2003: Wpływ procesu przetwarzania bawełny na jej strukturę nadcząsteczkową i wybrane właściwości fizyczne, Sarna Ewa;
- 2005: Struktura nadcząsteczkowa włókien polipropylenowych modyfikowanych kopoliestrem, Graczyk Tadeusz;

Kierowane prace naukowo badawcze: - 2002-2004: Badania strukturalne, mikrobiologiczne i technologiczne wybranych arrasów ze zbiorów wawelskich;


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych