- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Wierciński Jan

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 24.02.2007 12:51:53

Goniec Częstochowski z 11 stycznia 1918 , nr 9
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Goniec Częstochowski z 11 stycznia 1918 , nr 9

Goniec Częstochowski z 11 stycznia 1918 , nr 9
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Goniec Częstochowski z 11 stycznia 1918 , nr 9

WIERCIŃSKI Jan (ok. 1852-1918), pedagog. Ur. w Białej Siedleckiej na Podlasiu, był synem Wojciecha.
Ukończył gimnazjum w Białej Siedleckiej, następnie w 1877 z wyróżnieniem wydział nauk filologicznych UW. W 1877-81 uczył języków łacińskiego i greckiego w gimnazjum w Białej Siedleckiej. Później do 1892 pracował w gimnazjum w Radomiu. Od tego roku uczył w Częstochowie w gimnazjum rządowym. W szkole pełnił także funkcję członka komitetu gospodarczego, a od 1907 sekretarza Rady Pedagogicznej. W szkole tej pracował aż do emerytury. Od 1907 był także nauczycielem w gimnazjum Czesława Bagieńskiego. W 1917 pracował w gimnazjum Wincentego Szudejki. Zm. 9 I 1918 w Częstochowie, pochowany został w kw. 31 (grób nie istnieje).
Miał tytuł zasłużonego nauczyciela.
We wspomnieniu opublikowanym w Gońcu Częstochowskim z 11 stycznia 1918 r. pisano o nim:
Był to człowiek nieskazitelnego charakteru. Pedant i głęboki znawca tych przedmiotów, które wykładał. Kolegą był szczerym i w przyjaźni stałym. Młodzież kochał nie pobłażaniem, lecz zaprawianiem w sumieniu do obowiązku, który już w szkole bierze swój początek, a rozwój w społeczeństwie. Życie dało mu wiele goryczy, ale miał i takich co go rozumieli, kochali i cenili.Pedagog - jubilat
Pod takim tytułem ukazała się w "Gońcu Częstochowskim" z 23 września 1912 r. notatka o jubileuszu nauczyciela z gimnazjum rządowego.
Oto jej treść (pisownia zgodna z oryginałem):
W środę ub. tyg. p. Jan Wierciński, profesor łaciny i greckiego w rządowem gimnazjum filologicznem w Częstochowie, doczekał się obchodu, w gronie kolegów-pedagogów z dyrektorem p. M. W. Narbekowem na czele, ukończenia 35 lat pracy pedagogicznej. Trzydzieści pięć lat! Ten długi okres pracy sumiennej sam mówi za siebie. (...)
Przez ten długi szereg lat w umysłach i na sercach tylu pokoleń siał p. Jan Wierciński z całą sumiennością zdrowe ziarna. Może jedno padło podle drogi, inne między ciernie itd. - szczęśliwa ta młodzież, u której to ziarno padło na drogę dobrą - przyniesie ono społeczeństwu owoc stokrotny. P. Jan Wierciński po ukończeniu uniwersytetu w Warszawie był naznaczony do Kalisza, ale zamienił się z profesorem Nowakiem, który też w tych dniach święcił podobną uroczystość, i objął obowiązki klasyka w Biale Siedleckiej, gdzie zostawał lat 4. Następnie lat 11 spędził w Radomiu, w podobnej pracy, a 20 lat w Częstochowie, zawsze cichy, skromny i obowiązkowy. Obok powyższych obowiązków w częstochowskiem gimnazjum był lat kilkanaście członkiem komitetu gospodarczego i piąty rok już jest sekretarzem rady pedagogicznej. Był nadto wychowawcą klasowym rok rocznie. Ze wszystkich obowiązków wywiązywał się znakomicie. Cieszył się zaufaniem władzy i kolegów i miłością tych uczniów, którzy go pojmowali i mieli zdrową wolę.
Jubilat w dalszym ciągu pozostanie na stanowisku, bo zachował młodzieńczą przytomność umysłu, energię i czerstwość zdrowia.
W sobotę ubiegłą podejmował kolegów u siebie łącznie z dyrektorem i inspektorem p. A. M. Istrinym. W licznych toastach podnoszono zasługi wychowawcze p. Jana Wiercińskiego - jubilata.
Od kolegów otrzymał żeton złoty, na którym obok napisu przy cyfrze "trzydzieści pięć" osadzono brylant. Od kolegów - Pań otrzymał wspaniały kosz żywych kwiatów.
W niedzielę prefekt ks. kanonik M. Ciesielski, przy nauce do uczniów, zrobił zwrot do pedagoga-jubilata, omawiając obowiązki uczniów do nauczyciela i nauczyciela do uczniów. Całość uroczystości nosiła charakter szczery i przyjacielski.
Składamy jubilatowi p. Janowi Wiercińskiemu serdeczne życzenia i uznania wysokiego wyrazy ad multos annos!


[Komentarze (0)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych