- Strona Główna -
- Historia Szkoły -
- Różności -
- Kronika Szkoły -
- Spotkania po latach -
- Muzeum - Kroniki -
Almanach Absolwentów IV L.O. im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

Z kolekcji zdjęć Pan dr Andrzeja Stoszka

Autor: Cieślak Aleksander
Data dodania: 04.10.2007 09:23:00

1992 r. - od lewej : M. Kaznowski, A. Stoszek, J.Świąć i B. Jastrzębski - Przewod. Rady Miasta
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
1992 r. - od lewej : M. Kaznowski, A. Stoszek, J.Świąć i B. Jastrzębski - Przewod. Rady Miasta

dr Andrzej Stoszek
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
dr Andrzej Stoszek

Zdjęcie prywatne
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
Zdjęcie prywatne

1948 r. - Druzyna siatkówki
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
1948 r. - Druzyna siatkówki

A. Stoszek przed małą maturą
Kliknij aby powiekszyc zdjecie
A. Stoszek przed małą maturą

Pan dr Andrzej Stoszek, absolwent LO im. H. Sienkiewicza z 1949 roku
przekazał nam dwa zdjęcia z okresu szkolnego i ze spotkań z kolegami. Przy okazji opowiedział cos więcej o swoich kolegach ze szkoły. Wszystkie informacje zostały dodane do biografii poszczególnych absolwentów.

Zdjęcie przedostatnie - 1948 r. drużyna siatkówki od lewej :
1....
2....3. Andrzej Stoszek
4. Jerzy Dykman
5. Bogdan Prasznic
6. Ryszard Waligórski

Zdjęcie ostatnie
1948 r. przygotowanie do występów w klubie YNCA . Zespól tworzyli : aleksander Bonkiewicz ( perkusja ), Jerzy Kręblewski ( akordeon ), Ryszard Popko ( skrzypce ) i Tadek Chrząstek ( gitara ).

Poniżej biogram dr Andrzeja Stoszka

Andrzej Stoszek

Urodził się 20 marca 1931 roku, jako młodszy syn Mariana Stoszka, sędziego Sądu Powiatowego w Czortkowie, oraz matki Ireny, jego żony z rodu Miączyńskich herbu „ SUCHE KOMNATY ”.
Rodzice poznali się w 1920 roku w czasie wojny Polsko – Ukraińskiej we Lwowie dokąd ojciec przybył wraz z 36 Pułkiem Akademickim z Warszawy z odsieczą powstańcom Lwowa. Po zakończeniu wojny ojciec najpierw dokończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, potem został zatrudniony do pracy w Sądzie Powiatowym w Czortkowie na stanowisku prokuratora, a następnie sędziego. W tym okresie urodził mu się pierwszy syn Jerzy.
Czortów był siedzibą władz powiatowych, miastem dość dobrze zorganizowanym, z bezpośrednim połączeniem kolejowym z tzw. Luxtorpedą ze Lwowem oraz Zaleszczykami, a będąc miastem nadgranicznym był wykorzystywany jako miejsce postoju przez brygadę Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem pułk. Stefana Roweckiego, późniejszego dowódcy AK w czasie okupacji niemieckiej.
Andrzej Stoszek uczęszczał do szkoły podstawowej w Czortkowie. Uczył się wspólnie z Ukraińcami, Żydami, Ormianami. W mieście tym mniejszość narodową stanowili nie Ukraińcy tylko właśnie Polscy. I fakt ten pewnie zadecydował, że w swoim życiu zawsze był tolerancyjny w stosunku do innych.
Miasto Czortów położone było malowniczo nad jarem Seretu, nad wysokim jego brzegiem porośniętym bujnymi krzewami z rozległą panoramą. Akustyka tego jaru niosła z pobliskich wiosek odgłosy dzwonów grecko – katolickich cerkwi, a wieczorem słychać było – gdzieś z daleka melodie dumek ukraińskich.
W tej specyficznej atmosferze Andrzej Stoszek spędził swoje niezapomniane dzieciństwo. Mieszkali cała rodziną niedaleko Seretu, w dzielnicy willowej, w domu będącym własnością pana Krzaklewskiego, który był w tym czasie właścicielem terenów ziemskich we wsi Wygnanka.
Po kilku latach pobytu w Czortkowie Marian Stoszek został przeniesiony służbowo do Częstochowy – miasta w którym się urodził. Częstochowa w stosunku do Lwowa była miastem leżącym prawie na drugim końcu Polski, na kresach zachodnich.
Tuż przed wybuchem wojny z Niemcami, w ostatnich dniach sierpnia rodzina podjęła decyzje o powrocie do Lwowa na czas wojny. Obawiano się o losy rodziny, a Marian Stoszek miał rodzinę we Lwowie, więc zdecydowano na powrót do tego miasta. Uważano wtedy, że wojna nie powinna trwać długo.
We Lwowie rodzina zastała szczególna atmosferę. Obsypywane kwiatami wojsko polskie opuszczało miasto w pełnym bojowym rynsztunku. Nastrój był podniosły i optymistyczny. Ale jak się okazało już pierwsze wiadomości z frontu ni były pomyślne. Dużym zaskoczeniem było bezpośrednie zagrożenie Lwowa ze strony niemieckich wojsko\ pancernych , które nadciągały ze Słowacji.
Jedynym szczęśliwym przeżyciem dla rodziny było przybycie ojca z Częstochowy „ via ” Warszawa – Lublin, tak bowiem prowadziła droga ewakuacji.
Wkrótce zaczęły się alarmy lotnicze, bombardowania , a później już ostrzał artyleryjski. W następnych dniach intensywność działań niemieckich osłabła, a od wschodu naciskał pierścień nadchodzących wojsk sowieckich. Obrona Lwowa zakończyła się kapitulacją wobec armii sowieckiej, w dniu 22 września. Był to koniec iluzji, że może odwrócić się karta przebiegu działań wojennych.
Wobec niebezpieczeństwa aresztowania ojca jako oficera oraz byłego sędziego z Czortkowa, rodzina postanowiła przedostać się „ zieloną ” granicą niemiecko – radziecka i powrócić do Częstochowy. I tak na początku musiała przekroczyć granice Sanu w Jarosławiu, dosłownie udało im się to w ostatnim dniu , tuz przed zamknięciem granicy. Potem po kilku dniach podróży pociągiem , z licznymi postojami, wszyscy dotarli w komplecie do Częstochowy.
Tak zakończyła się dość szczęśliwie tułaczka wojenna w 1939 roku, najpierw do Lwowa, a potem z powrotem do Częstochowy. Ucieczka ze Lwowa uchroniła prawdopodobnie cała rodzinę przed zesłaniem na Syberię.
Andrzej Stoszek tak wspomina swojego brata z tamtego okresu : „ Mój starszy brat Jerzy urodził się w roku 1927. Zawsze czułem przed nim respekt, był dla mnie wzorem i przykładem. Już w Czortkowie interesował się , jak dobrze pamiętam – wojskiem tzn. KOP- Em ( Korpus Ochrony Pogranicza ), któremu żołnierze jawili się jako następcy Wołodyjowskiego w swych przygranicznych stanicach. Oblatany był również w historii walk o niepodległość w 1919 – 1920 roku, a w szczególności wojnami z Ukraińcami o Lwów, a następnie kresy południowo – wschodnie, w której to brał udział nasz ojciec jako ochotnik w Legii Akademickiej, a później jako porucznik w wojnie z bolszewikami w polskiej ofensywie na Kijów.
Jerzy po powrocie z tułaczki wojennej, jesienią 1939 roku był z nami w Częstochowie, uczęszczał na tajne komplety gimnazjalne, a nawet spotykał się w małych grupkach na szkoleniach podchorążówki brał udział w niszczeniu napisów niemieckich itp.
Zaraz po wojnie zdał maturę i dostał się na Politechnikę Łódzką, potem pracował w „ Ursusie ” i Ośrodku Polsko – Czechosłowackim w Brnie w Instytucie Maszyn Budowlanych, wreszcie w Komitecie Badań Naukowych w Warszawie. Oprócz intensywnej pracy zawodowej działał również aktywnie w Warszawskim Oddziale Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Zmarł w wieku 73 lat w 2000 roku ”.
Andrzej Stoszek w czasie wojny uczęszczał do roku 1943 do Szkoły Podstawowej nr 14, następnie na tajne komplety gimnazjalne. Po wyzwoleniu został uczniem w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie w klasie przyrodniczej. W czasie pobytu w gimnazjum pasjonowała i interesowała go muzyka. Zresztą wywodził się z rodziny, gdzie były tradycje muzyczne – prababcia, babcia i mama grywały na fortepianie bardzo dobrze, co zresztą w tamtych czasach należało do dobrego tonu. Do dziś ten fortepian, krótki, wiedeński z 1790 roku stoi w domu Andrzeja Stoszka. Mając słuch muzyczny został zauważony przez profesora Mąkoszę i dołączył do zespołu szkolnej orkiestry dętej. Orkiestra ta grywała na różnych imprezach w mieście i okolicy. Gimnazjum im. H. Sienkiewicza ukończył w 1949 roku. W tym okresie pod koniec lat czterdziestych wraz z kilkoma kolegami ( między innymi Andrzej Bąkiewicz, i Jan Świąć – późniejszy satyryk z warszawskiej Wagabundy ) stworzyli zespół młodzieżowy „ Polska Ymca ” , mieszczący się wówczas w III Alei pod nr 51, który w sobotnie wieczory grał zasłyszane melodie z Radia Luxemburg, a także jazz tradycyjny. Kolejnym etapem edukacji były studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w latach 1949 – 1954. Po studiach odbywał staże, specjalizacje w zakresie położnictwa i chorób kobiecych ( 1960 ). W tym czasie pracował w szpitalu przy ul. Kordeckiego 2 prowadzonym przez dr med. B. Rozenowicza – doskonałego administratora i niezapomnianego wychowawcy młodego pokolenia lekarzy i pielęgniarek.
W okresie pracy zawodowej Andrzej Stoszek odbył 2 – letnią służbę wojskową zakończona awansem na stopień kapitana. Tuż po powrocie z wojska rozpoczął specjalizację w zakresie anestezjologii . specjalizacje ukończył w 1968 roku.
Kolejny etap edukacji i podnoszenia swoich kwalifikacji to otwarcie przewodu doktorskiego w 1975 roku w Instytucie Śląskiej Akademii Medycznej w Klinice Patologii Ciąży prowadzonej przez prof. Adama Cekańskiego. Ten okres zdobywania i poszerzania wiedzy lekarskiej to okres licznych zjazdów, kursów i konferencji. Wielokrotnie podczas tych spotkań zabierał głos, przedstawiał wyniki swoich badań. Ponadto publikował swoje prace na łamach fachowej literatury lekarskiej, o tematyce oraz danych dotyczących prac z zakresu położnictwa i ginekologii, czy też tematy dotyczące problemów anestezjologii. Dzielił się też dokonaniami przy badaniach przy pracy doktorskiej. Tematem tej pracy był : „ Wpływ blokady nerwów sromowych na bolesność i przebieg drugiego okresu porodu uwzględniając stan noworodka i wczesnego okresu połogu ”. Pracę obronił w 1982 roku i tym samym otrzymał tytuł doktora nauk medycznych.
Do roku 1990 pracował w Miejskiej Rejonowej Poradni „ K ” , a funkcje konsultanta ginekologa w Szpitalu chirurgicznym im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie pełnił do 2002 roku.
Poza pracą zawodową brał czynny udział społeczny w Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy pełniąc funkcję Przewodniczącego Komisji Estetyki Higieny i Ekologii Miasta biorąc udział osobisty w szeregu prelekcjach, odczytach i zjazdach, jak również zebraniach i naradach z władzami miasta oraz wywiadach prasowych, radiowych i telewizji lokalnej na rzecz poprawy estetyki, czystości i higieny Częstochowy oraz zdrowia mieszkańców.
Ścisła współpraca TPCz z Towarzystwem Lekarskim, Higienicznym, Ekonomicznym, Polską YMCA, „ Gaude Mater ”, Biblioteka miejską , Uniwersytetem III wieku, NOT – em jak i innymi stowarzyszeniami i organizacjami środowisk inteligenckich w Częstochowie, stanowi główny kierunek mojej działalności w celu budowania normalnego społeczeństwa lokalnego.
W wyniku tak bogatej działalności Andrzej Stoszek został umieszczony w międzynarodowym wydawnictwie encyklopedii „ Who is Who ” w roczniku 2004.

[Komentarze (2)]
- Redakcja Strony -
- Absolwenci -
- Wyszukiwanie -
- IV L.O. w Internecie -
- Absolwenci innych LO -

Projekt i wykonanie: © 2005 Tomasz 'Skeli' Witaszczyk, all rights reserved.
Modified by X-bot
Hosting stron internetowych